Деректерді басқару бойынша платформа құру

Həll:
Data Governance, məlumat fabriki, gölü və anbarı (Data Lake, DWH)
Məhsul:
Informatica

Biznes tapşırıq

““KazMunayQaz” Milli Şirkəti” SC idarəetmə qərarlarının keyfiyyət və operativliyini artırmağa və həqiqətin vahid versiyasını təşkil etməyə ehtiyac duyurdu

“KazMunayQaz” MŞ” SC Qazaxıstanın şaquli inteqrasiya olunmuş aparıcı neft-qaz şirkətidir. KMQ karbohidrogenlərin kəşfiyyatı və hasilatından başlayaraq onların nəqli, emalı və xidmətlərin göstərilməsinə qədər bütün istehsal dövrəsi boyu aktivləri idarə edir.

Şirkət üst və orta rəhbərlik səviyyəsində idarəetmə qərarlarının keyfiyyət və operativliyini artırmağa ehtiyac duyurdu. Həmçinin Holdinqin bütün fəaliyyət istiqamətlərində həqiqətin vahid versiyasını təşkil etmək lazım idi.

Layihənin mürəkkəbliyi biznesin müxtəlif sahələrini əhatə edən və həm ölkə daxilində, həm də xaricində müştərilər üçün sifarişlər yerinə yetirən şirkətin özünə xas xüsusiyyətindən irəli gəlirdi.

Həll

Layihənin həyata keçirilməsində Arenadata DB, Informatica Power Center, Informatica Product 360, Informatica MDM Multidomain Hub, Informatica Axon Data Governance və Informatica Enterprise Data Catalog həllərindən istifadə olunub.

Proqram və aparat təminatı kompleksinin əsasını Arenadata DB məlumat bazalarının idarəetmə sistemi üzərində qurulmuş heterogen məlumat anbarı təşkil edib. O, Informatica Power Center ETL həllərindən istifadə etməklə müxtəlif korporativ informasiya sistemləri və digər məlumat mənbələri ilə inteqrasiya olunub.

Məlumatların keyfiyyətinin yoxlanılması, həmçinin məlumatların profilləşdirilməsi və zənginləşdirilməsi Informatica Data Quality proqramından istifadə etməklə həyata keçirilir.

Mallar/İşlər/Xidmətlərə aid, eləcə də biznes tərəfdaşlarına (kontragentlərə) aid normativ istinad məlumatlarının idarə edilməsi Informatica Product 360 və Informatica MDM Multidomain Hub həlləri əsasında həyata keçirilir. İstinad toplularının normallaşdırılması və mərkəzləşdirilməsi işlərinə müxtəlif regionlardan çoxlu sayda mütəxəssis cəlb edilib.

Məlumat anbarında reallaşdırılan bütün biznes göstəriciləri Informatica Axon Data Governance sistemində təsvir edilmişdir. Həmin sistem Informatica Enterprise Data Catalog (EDC) alətlərindən istifadə edərək müxtəlif informasiya mənbələrindən əldə olunan məlumatların mənşəyini (data lineage) müəyyən edir.

Nəticə

Platforma şirkətin müxtəlif biznes istiqamətlərini və əməliyyat bölmələrini əhatə edir. O, Avrasiya İqtisadi Birliyinin ərazisində məlumatların idarə edilməsi sahəsində ən irimiqyaslı layihələrdən biridir.

Yeni platforma aşağıda qeyd olunanları etməyə imkan verəcək:

  • Şirkətin əsas göstəricilərinə 24/7/365 rejimində nəzarət etmək;
  • Qərar qəbul edən şəxsləri istənilən vaxt ən dəqiq və aktual informasiya və analitika ilə təmin etmək;
  • Strateji qərarların qəbul edilməsini sürətləndirmək və onların keyfiyyətini artırmaq.

 

Diqqət!

“KazMunayQaz” MŞ SC-nin “Məlumatların idarə edilməsi üzrə korporativ platformanın qurulması” adlı unikal layihəsi GlobalCIO tərəfindən təşkil olunan “İlin layihəsi” müsabiqəsində iştirak edir!

Другие истории успеха

Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте Согласие на автоматический сбор и анализ ваших данных, необходимых для работы сайта и его улучшения, использование файлов cookie.