Biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması

Aktual. Dəqiq. Tez

360° şirkətinin layihələr
üzrə fəaliyyətinin icmalı

Bütün təşkilatın hərəkət trayektoriyasını siz müəyyən edirsiniz – beləliklə də ümumi mənzərədən həmişə xəbərdar olmalısınız. Qərarları tez qəbul edin, investisiya və resursları maksimum effektivliklə paylaşdırın!
Büdcə, icra qrafiki, razılaşdırma ardıcıllığı – hamısı bir sistemdədir. Lazım olan bütün informasiyanı bir kliklə əldə edin!
Müntəzəm proseslərdə insan amilini minimuma endirin və səhvləri, riayət olunmamış son tarixləri və itirilmiş sənədləri unudun.

Həllər aşağıdakı
imkanları təmin edir

İnvestisiyaların idarə edilməsindən sənəd dövriyyəsinə qədər mürəkkəb proseslərin logistikasını qurmaq
Əməkdaşların motivasiyasını artırmaq və tükənməmələrinin qarşısını almağa kömək etmək
Razılaşdırmalar və bir sistemdən digərinə keçid üçün sərf olunan vaxtı azaltmaq
Səhvlərin sayını 15 dəfə və daha çox azaltmaq
Layihələrin statusundan həmişə xəbərdar olmaq
Daxili məsrəfləri azaltmaq

Məhsullar
və həllər

Ən yaxşı həllərdən istifadə edin. Demo versiyanı elə indi sifariş edin

Uğur
hekayələri
Informatica Enterprise Data Catalog
Bu həll məlumatların keyfiyyətini təhlil etməyə, məlumatları standartlaşdırmağa və təmizləməyə, dublikatları müəyyən etməyə, monitorinq aparmağa və məlumatların keyfiyyətinə dair hesabatlar almağa imkan verir
Informatica Enterprise Data Catalog
Bu həll məlumatların keyfiyyətini təhlil etməyə, məlumatları standartlaşdırmağa və təmizləməyə, dublikatları müəyyən etməyə, monitorinq aparmağa və məlumatların keyfiyyətinə dair hesabatlar almağa imkan verir
Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте Согласие на автоматический сбор и анализ ваших данных, необходимых для работы сайта и его улучшения, использование файлов cookie.